خرید بتونه سنگی

صنایع رنگ و رزین آرکو

بتونه سنگی اکونومی

بتونه سنگی اکونومی

این بتونه سنگی بر اساس رزین پلی استر خاصی ساخت گردیده که دارنده لیسه کشی جاری و پوست خوری عالی با ماشین و پوستاب دستی میباشد . پرکنندگی عالی این بتونه فارغ از افت ضخامت، موجب مقرون بصرفه بودن آن شده‌است. همینطور این فرآورده چسبندگی خیر به سطح ها متعدد داراست.